ŞİŞE

İnhisarlar kabartma yazılı iki adet şişe ölçü: