GÜMÜŞ ISTAKA LOTU

Biri tuğralı sah damgalı, diğeri Rus ajur işçilikli, küçük olanı insiyalli 3 adet gümüş ıstaka küçük olan 6 cm.