DİRHEM

12,5 dirhem, hicri:1340 demir dirhem 4.5 cm. Provenance: GARO KÜRKMAN KOLEKSİYONU