ALKOLMETRE

Cumhuriyet ilk dönem orijinal kutusunda alkolmetre 34 cm.