ALKOLMETRE

Cumhuriyet dönemi orijinal kutusunda alkolmetre 33 cm.