OSMANLI DİRHEM LOTU

Osmanlı dönemi, damgalı 5 adet dirhem.