OSMANLI FOTOĞRAF LOTU

Osmanlı dönemi iki adet fotoğraf 14x9 cm.