Müzayede Kuralları

ONLİNE MÜZAYEDE USULÜ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1

TARAFLAR

Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacak işbu sözleşme metni, aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer.

 

  • ARACI (bundan sonra “Aracı” olarak anılacaktır)

            Unvan                        : Atay Antika Müzayede Atilla Hashas

            Adres                         : Zühtüpaşa Mah., Bağdat Cad., No: 32/52 Yolaç Plaza Üst Pasaj,                                                  

                                                 32724, Kadıköy/İSTANBUL

            Telefon Numarası     : +90 (507) 787 05 13

            E-posta                      : info@atayantika.com

 

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, İTO’ nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Tel: 444 0 486).

 

  • ALICI (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır)

Adı-Soyadı / Unvanı:

T.C. Kimlik No:

  •  

Telefon Numarası:

  •  

 

MADDE 2

SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’ nin konusu, işbu Sözleşme’ yi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin (“Müşteri”) Aracı’ ya ait www.atayantika.com internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda müzayede usulüyle satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Müşteri, Satıcı’ nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Aracı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişi verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3

SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜN / ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1. Müşteri, elektronik ortamda müzayede usulü ile satın alınan Ürünün / Ürünlerin temel nitelikleri, fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Fatura edilecek kişi ile Sözleşme’ yi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

3.2. Online Müzayede Usulü Satış Sözleşmesi’ ne konu satışa arz edilen ürünlerin nitelikleri, cinsi, miktarı, tüm vergiler dahil satış bedeli ve benzeri bilgiler, www.atayantika.com adlı internet sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu Sözleşme’ nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

3.3. Satışa sunulan tüm ürünler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ na göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir.

3.4. Sözleşme konusu Ürün / Ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

ÜRÜN ADI

ÜRÜN KODU

SATIŞ FİYATI

ARACI     KOMİSYONU

 

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR :

 

Teslimat Adresi                    :

Teslim Edilecek Kişi            :

Fatura Adresi                        :

Sipariş Tarihi                        :

Teslimat Tarihi                     :

Teslimat Şekli                       :

 

MADDE 4

FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı               :

Adresi                                    :

Telefon                                  :

MADDE 5

SİPARİŞ VE ÖDEME KOŞULLARI

Müşteri tarafından seçilen ürünlerin KDV ve aracı komisyonu dahil TL tutarı ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Müşteri tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’ nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır. Müşteri satın aldığı Ürünler’ e ilişkin ödemeyi, kredi kartı veya havale yoluyla gerçekleştirebilir ve ödemeyi takiben Ürünler’ in sevkinden önce Müşteri’ ye sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş onay e-postası gönderilmeden ve ürünlere ilişkin ödeme alınmadan sevkiyat yapılmaz.

Ürün veya ürünlere ilişkin ödemenin sipariş onay e-postasını takiben “2 (iki) hafta” içerisinde ödenmemesi halinde Atay Antika yeniden müzayedeye çıkarma hakkını saklı tutar.

 

MADDE 6

SEVKİYAT VE TESLİM KOŞULLARI

6.1. Satıcı Ürünler’ i, kargo firması aracılığı ile azami “30 (otuz)” gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının Müşteri’ nin bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Müşteri’ nin Ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç “7 (yedi)” gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Müşteri sorumludur.

6.2. Ürünlerin teslimatı anında Müşteri' nin adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Müşteri' nin sorumluluğundadır. Ürün, Müşteri’ den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Müşteri’ nin Ürün' ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün' ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ ye aittir.

6.3. Müşteri, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol edecek; kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü, kargo şirketinden teslim almamalı ve kargo firması yetkilisine meydana gelen hasar ile ilgili tutanak tutturmakla yükümlüdür. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması ve bakımı borcu, Müşteri’ ye aittir. Müşteri tarafından, Satıcı dışında başka bir yer veya firmada ürüne yönelik yaptırılan her türlü işlem; ürün açısından Satıcı’ nın sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır.

6.4. Ürün’ ün mücbir sebepler nedeniyle yasal süre içerisinde teslim edilememesi halinde, Satıcı bu durumu derhal Müşteri’ ye bildirecektir. Bu durumda Müşteri siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. Satıcı tarafından Ürün’ ün tedarik edilemeyecek olması halinde, Satıcı bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç “3 (üç)” gün içerisinde Müşteri’ ye yazılı veya kalıcı verici sağlayıcısı ile bildirimde bulunacak ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tüm ödemeyi bildirim tarihinden itibaren “14 (ondört)” günlük süre içinde Müşteri’ ye iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Müşteri’ nin Satıcı’ dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

6.5. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/Finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı' ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç “3 (üç)” gün içinde Müşteri tarafından Satıcı’ ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Müşteri’ nin bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır. Satıcı’ nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi / kanuni hakları saklıdır.

 

MADDE 7

GENEL HÜKÜMLER

7.1. Müşteri, Aracı’ ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’ nin; Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit etmesi, Online Müzayede Usulü Satış Sözleşmesi’ nin kurulmasından önce, Aracı tarafından Müşteri’ ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Sözleşme konusu her bir ürün, en çok 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile Müşteri’ nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre zarfında Müşteri veya Müşteri’ nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

7.3. Aracı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. www.atayantika.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan eserlerin / ürünlerin beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, anılan internet sitesinin sahibi olan Atay Antika Müzayede Atilla Hashas, satıcı sıfatına haiz olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Söz konusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu eserlerin / ürünlerin satışa sunulmasını talep eden / talep edenlere aittir. Ayrıca Atay Antika hakkında, Şirket’ in satıcı için Aracı konumunda bulunmasından dolayı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 214 ve 218. Maddeleri arasında düzenlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

7.5. Aracı, www.atayantika.com internet sitesi üzerinden satışa sunduğu herhangi bir veya birden fazla eseri / ürünü, online müzayededen geri çekmek, başka eserler / ürünler ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Aracı düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserler / ürünler hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu eserleri / ürünleri müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedürleri uygulamak hakkına sahiptir.

7.6. 18 yaşından küçük olanlar www.atayantika.com internet sitesine üye olamaz ve müzayedelere katılamazlar. Aracı herhangi bir mazeret göstermeksizin şüpheli ve / veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi online müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma ve / veya devam eden müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma ve / veya devam eden müzayedede vermiş olduğu tekliflerin bir kısmını veya tümünü iptal etme yetkisine sahiptir.

7.7. Müşteri, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’ yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Aracı’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. Müşteri, Sözleşme konusu ürünün Müşteri veya Müşteri’ nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Müşteri’ ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Aracı’ ya ödenmemesi halinde, Müşteri sözleşme konusu ürünü “3 (üç)” gün içerisinde nakliye gideri Müşteri’ ye ait olmak üzere Aracı’ ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. Aracı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler hallerinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu “3 (üç)” gün içerisinde Müşteri’ ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri de siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Aracı’ dan talep etme hakkına haizdir. Müşteri tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Müşteri’ nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı “14 (ondört)” gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Müşteri’ nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra “14 (ondört)” gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Müşteri, Aracı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri’ nin hesabına yansıtılmasının tamamen banka işlem süreci ile ilgili olması nedeniyle olası gecikmeler için Aracı’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. Aracı’ nın, Müşteri tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, elektronik posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, elektronik posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Müşteri’ ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Müşteri, işbu Sözleşme’ yi kabul etmekle Aracı’ nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.11. Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Müşteri’ ye tesliminden önce, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı teslim edilmesi halinde, Aracı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Müşteri’ den talep edebilir.   Müşteri’ nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, anılan taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Aracı, siparişi iptal etme hakkına haizdir.

 

7.12. Müşteri, Aracı’ ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Aracı’ nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Aracı’ nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.13. Müşteri, Aracı’ ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteri’ yi bağlayacaktır.

7.14. Müşteri, Aracı’ ya ait internet sitesini, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.15. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Aracıyı’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Aracı’ nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

MADDE 8

CAYMA HAKKI

Aracı’ nın online olarak sunduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. Aracı’ nın elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyecek olup, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m.274 ve devamı maddelerdeki düzenlemeye göre gerçekleştirildiğinden Müşteri’ lerin cayma hakkı yoktur.

 

MADDE 9

GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

9.1. Müşteri tarafından İnternet Sitesi' nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Aracı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Müşteri cihazından girildiğinden Müşteri tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Müşteri' ye aittir.

9.2. Müşteri, Aracı' ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı/işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Müşteri' nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Müşteri isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması

 

halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Aracı' ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

9.3. İnternet Sitesi' ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Aracı' nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Aracı' ya aittir.

9.4. Müşteri, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Aracı da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini sistemlerinde muhafaza edip saklayacaktır.

9.5. Müşteri, iş bu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Müşteri’ nin üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Aracı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları ("Program İşbirlikçileri") tarafından toplanmasına, bu verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Aracı’ nın ve/veya Program İşbirlikçileri’ nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

9.6. Müşteri’ ye kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

 

MADDE 10

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Müşteri, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’ den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’ nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Aracı’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11

MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Sözleşme’ nin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

11.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İş bu mücbir sebep durumu “30 (otuz )” gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 12

UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ

Sözleşme' nin uygulanmasından ve yorumundan doğan uyuşmazlıklarda, Bakanlıkça ilan edilen değere kadar Müşteri’ nin mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ nin yetkili olacaktır.

            

 

 

   
  1 249 25tl
  2 250 499 50tl  
  3 500 2999 100tl  
  4 3000 9999 250tl  
  5 10000 24999 500tl  
  6 25000 99999 1000tl  
  7 100000 249999 2500tl  
  8 250000 499999 5000tl